DLAŽBA VODOPROPUSTNÁ ZATRAVŇOVACÍ

Zatravňovací dlažba (někdy též nazývána vegetační dlažba) je speciální varianta betonové dlažby, jejímž účelem je umožnit kombinaci zátěžové plochy a travního porostu. Kdykoliv tedy potřebujete mít k dispozici například funkční parkoviště, příjezdovou cestu či průjezd a nechcete přitom násilně přerušit travnatý povrch, je zatravňovací dlažba tím nejlepším řešením.

Správná volba konkrétního modelu zatravňovacích dílců umožňuje dosáhnout kýženého poměru mezi množstvím zpevněné (betonové) plochy a mezi množstvím zatravnění. Pro plochy, u nichž se očekává větší pohyb vozidel, je samozřejmě vhodné volit dílce s vyšší úrovní zpevnění a se zatravěním třeba jen 15%. Naopak pro příležitostná parkoviště  jsou ideální trávníkové kameny a mříže se zatravněním nad úrovní 50%, které poskytují ploše oporu, ale neruší významně celkový vzhled trávníku.

Také tato dlažba je dostupná v různých designových variantách. Je tedy jednoduché se rozhodnout mezi ekonomickou cestou s nízkými náklady nebo zvolit estetickou volbu, která zaručí, že příjezdová cesta či parkovací plocha perfektně zapadne do celkového návrhu vaší zahrady.

Nejprodávanější

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Ostatní

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.

Klikněte zde pro úpravu nadpisu

Klikněte zde pro úpravu textu.