Výplň gabionů


Pro výplň gabionů nelze použít libovolný kámen. Můžeme použít pouze takové druhy kamene, u kterých víme, že vlivem počasí nedojde ke změně jejich vlastností a struktury. Používáme lomový kámen, který má atest životnosti minimálně 15 let.

Pokud použijeme nevhodný kámen, riskujeme i samotné zničení gabionů.

Podle čeho zvolit vhodný kámen pro gabiony?gabiony vyplne

Stejně pečlivě jako se volí materiál pro výrobu gabionových košů je nutný vyběr samotného výplňového materiálu - kameniva - kamene.

 • Odolnost kamene - musí mít atest životnosti alespoň 15 let, nesmí být štěpivý, musí být tvrdý a nenasákavý
 • Barevnost kamene
 • Rozměry a tvar kamene - musíme brát v úvahu jeho hrubost - rozměry jednotlivých dílů - v porovnání s otvory konkrétního gabionového koše. Frakce kamene musí být vždy alespon 1,5 - 3x větší než je oko sítě, menší volit nesmíme, kámen by se z koše vysypal.
  Co se velikosti týká, nejčastěji se používá výplňový kámen frakce 32 - 63 a 63 - 200.
 • Nasákavost a mrazuvzdornost - jak bylo uvedeno výše, kámen musí bez problému odolávat výkyvům počasí a musí zůstat neměnný. V tomto kontextu je kritická především mrazuvdornost a minimální nasákavost. Právě kombinace nasáklé vody a mrazu dokáže kameny zničit (roztrhat).

Vhodné druhy kamene pro gabionové konstrukce

Pro gabionové konstrukce se hodí například žula, břidlice, a další druhy kamene. Obvykle se vybere buď jeden druh kamene, nebo druhy vůči sobě kontrastní. Z nich se potom vytváří předem navržené vzory mozaiky.

Možné jsou i různé kombinace kamene a tvrdého dřeva, případně dalších materiálů.

Plnění gabionů kamenivemgabiony vyplne

 • Do nezavíkovaných gabionových košů s vloženými distančními sponami se plní kámen.
 • V první fázi se vkládá ručně část pohledové strany, poté se zasype rub drobnější frakcí kamene.
 • Potom znovu ručně vyskládáme další úsek pohledové strany, nasledně opět dosypeme rub.
 • Postupujeme postupně do výšky a šířky.

Gabiony však můžeme pouze vysypat, zde samozřejmě záleží na volbě frakce a velikosti oka. Stejně tak můžeme gabiony celé vyskládat ručně a drobnější frakcí pak pouze vyplnit mezery.

Poměrně běžný bývá také zpětný zásyp za rubem gabionu kamením, nebo zeminou. Zemina nesmí být zmrzlá a nesmí obsahovat nevhodné příměsi. Před samotným zásypem zeminou se použije jako filtr geotextilie (to aby zemina nebyla vyplachována do gabionu).

Pokud zajišťujeme gabiony svah vyšší než 1,5 m, doporučujeme statický posudek.

Výsledný vzhled gabionů

 • Volbou hezčího lomového kamene na pohledové (okem viditelné) straně si zajistíme pěkný vzhled. Zbytek gabionových košů může už tvořit výplň obyčejným "nevzhledným" kamenem.
 • Snadné je vyložení gabionových košů štípanými kamennými kostkami pravidelných rozměrů.
 • Také můžeme naopak použít strojní vysypání menším kamenivem (musí být dostatečně velké, aby nepropadávalo oky).
 • Časově nejnáročnější je vytvoření takzvané barevné mozaiky. To koše postupně vyskládáme různobarevnými kameny a vytvoří se tím tak na pohledových stranách zajímavé vzory. To vše podpoříme vhodnou volbou kameniva.

Zaujala vás výplň gabionůKontaktujte nás a rádi vám na ně připravíme nabídku.