Montáž, konstrukce gabionů


Z čistě technického pohledu jde o drátokamenný prvek, jehož účelem je přenášení zemních tlaků (tím bývá instalace gabionu jako opěrné zdi) či jako opevnění při stabilizaci svahů nebo vodních toků. Prvek je vytvořen z kameniva o větší zrnitosti a do tvaru pravidelného kvádru je formován pomocí drátěné konstrukce, většinou vyrobené z vysoce galvanizované oceli.

 

montaz, konstrukce gabionu

 

Uvnitř kvalitních gabionových košů jsou vždy umístěné drátěné výztuhy, které zaručují statickou stabilitu výsledné zdi a dostatečnou odolnost proti vznikajícím tlakům. Také volba kameniva není nahodilá. Jelikož kámen musí splňovat normy týkající se pevnosti, vybíráme pečlivě dodavatele, kteří jsou schopní dostát našim požadavkům.

Výroba gabionových košů

Gabionové koše jsou vyráběny z žárově zinkovaného drátu, který je uspořádán do pevnostního pletiva. Zpracování zinkovaného pletiva vyžaduje pečlivou přípravu a zkušeného technika, jelikož zbytečné plýtvání pochopitelně citelně zvyšuje cenu výsledného produktu.

V první fázi je pletivo naohýbáno do potřebných tvarů tak, aby bylo nutné co nejméně využívat dodatečného spojování jednotlivých stěn gabionu drátem. Účelem takového postupu je zvýšit pevnost gabionu, protože originálně vyrobené pletivo má lepší pevnostní parametry, než ručně vytvořený spoj v hraně gabionového koše.

Dalším krokem je vytvoření pevnostních výztuh uvnitř gabionu. Ty slouží k rovnoměrné distribuci tlaků kameniva uvnitř gabionu, a tím k pevnosti celé gabionové zdi. Právě v přístupu k drátěným výztuhám je dobře vidět rozdíl mezi jednotlivými výrobci gabionů – mnozí z nich žehrají na to, že zákazník do vyplněného gabionu nevidí a tak nemůže zhodnotit, kolik pečlivosti výrobce věnoval právě zpevnění koše. V průběhu montáže a plnění košů na stavbě se jednotlivé koše ve spojích provazují tzv. spirálami, což jsou dráty upravené do spirály z vysoce galvanizované oceli, které se vtočí do spojů košů a tím se zajistí jejich spojení.

Výsledkem tohoto postupu je gabionový koš, který je připraven k umístění do zdí a naplnění kamenivem.

Stavba gabionových zdí

Gabionové zdi se sestavují zásadně z prázdných gabionových košů. Manipulace s plnými, více než 700 kilogramovými bloky by byla nejen obtížná, ale také zbytečně drahá. Proto je gabionová zeď uložena na betonový nebo štěrkový základ a následně skládána od spodních pater k vyšším.

Při plnění gabionů kamenivem je nutné pečlivě vybírat pohledové kameny, které se stanou fazónou budoucí zdi. Ne každý kámen se k tomuto účelu svým vzhledem hodí a tak jsou do pohledové stěny gabionové zdi vybírány rovné a barevně vyvážené kameny, jejichž účelem je vytvářet příjemný kontrast s pozinkovanou konstrukcí samotných košů.

Stejně, jako se staví běžná zeď z cihel, je sestavována z jednotlivých bloků také zeď gabionová. Pouze s tím rozdílem, že jsou postupně kladeny a vyplňovány prázdné koše na koše již dříve naplněné a uzavřené.

Dokončení prací na gabionové zdi

Uzavírání gabionových košů je velmi náročná manuální činnost, která spočívá v ručním vyvazování drátěných spojek do otevřené části gabionového koše. Součástí vyvazování, které probíhá ještě před samotným plněním košů, je také pevnostní spojení jednotlivých košů do zdi.

Gabionová zeď by pravděpodobně stála i vlastní vahou (vždyť na dolní koše tlačí tuny materálu z košů ve vyšších řadách), ale kvůli zajištění pevnosti zdi a zejména k získání dostatečné odolnosti zemním tlakům je třeba koše spojovat v řadách nad sebou i vedle sebe.

Veškerá práce na gabionové zdi je předem pečlivě projektována a respektuje nejen estetické přání stavebníka, ale také požadavky, které na gabion klade statika. Stavbu gabionové zdi bez kvalitního a odborného projektu lze doporučit pouze tehdy, pokud jde o drobnou zídku kamsi mezi angrešty a maliny. U větších projektů je však nezbytné počítat se zákonnými požadavky, které klade na stavebníka platná legislativa.

Zajímají vás detaily? Přečtěte si také Časté dotazy o gabionech